Coach Nam Phương
Health Coach. Trainer. Writer.
· 1 min read

Thích Nhất Hạnh nói về nghệ thuật Ăn & Nấu

Nhà mình có quyền “How to eat” bản Anh của thầy Thích Nhất Hạnh. Từ ngày mua về mình đem tô màu mấy hình vẽ trong sách :)) Sau đó đặt sách ở bàn ăn cơm - từ đó cứ ngồi ăn là được nhắc nhở ăn trong chánh niệm. Bạn nào không có quyển này thì tải xuống, in mấy quotes mình làm dưới đây ra, treo bên cạnh bàn ăn hoặc bếp nhé :“>

ăn
ăn thở ngồi
chánh niệm ăn
dừng suy nghĩ
dừng TV
nhà bếp không gian thiền tập
ăn cùng tăng thân
bàn thờ bếp
miếng ăn từ đất
nấu ăn trong chánh niệm
bữa ăn yên lặng
 lựa chọn bữa ăn
bữa ăn yên lặng cho con trẻ
dừng suy nghĩ khi ăn
ăn là thiền tập
chậm lại thưởng thức
nói chuyện khi ăn
hiểu người ăn cùng
năm quán khi ăn
sáu quán khi ăn cho người trẻ

NGUỒN THAM KHẢO

Nhận bản tin sức khoẻ